Gustaf Fröding

 

Några brev från Gustaf Fröding till Birger Mörner om utgivandet av "En bok om Strindberg"

Bakgrund

pil Varför vi valde att digitalisera brev från Gustaf Fröding

pil Lite om Gustaf Fröding

pil Biografier över personer förekommande i breven

Tillvägagångssätt och utvärdering

Från mitten av september t.o.m. vecka 3 2006 har vi arbetat med "Projekt digitalisering av några Frödingbrev i Mörnersamlingen". Första delen av hösten upptogs huvudsakligen av våra kursseminarier och arbete med inlämningsuppgifter, men sedan 28 november har vi periodvis arbetat ganska intensivt med att digitalisera breven från Gustaf Fröding till Birger Mörner till slutseminariet den 20 januari 2006.

Vi har prövat på alla momenten som ingick i vår digitaliseringskurs, bildfångst, bildbehandling, kodning i xml, tillverkning av stilmallar i xsl och transformering till xhtml. Resultatet har blivit denna webbplats som du nu betraktar.

I efterhand kan vi säga att ambitionen översteg både tid och ork, men det har varit mycket lärorikt och roligt.

Vill du veta mer om vårt projektarbete, läs vår rapport med bilagorna projektplan och val av källkod.

De sju brev som digitaliserats med bilder, transkriptioner, normaliseringar och källkoder

pil Brev daterat den 14 december 1892
pil Brev daterat den 17 december 1892
pil Brev daterat den 4 januari 1893
pil Brev daterat den 11 januari 1893
pil Brev daterat den 7 februari 1893
pil Brev daterat den 17 februari 1893
pil Brev daterat den 22 april 1893

Upphovsrättslig deklaration

Denna webbplats bygger på brev skrivna av Fröding som dog 1911, vilket är mer än sjuttio år sedan. Detta betyder att de är fritt tillgängliga. Originalbreven finns i Örebro universitetsbiblioteks Birger Mörnersamling. Startsidans banner innehåller porträtt av Gustav Fröding och Birger Mörner och bygger på skannade original. Originalet till bilden av Gustaf Fröding finns på Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer vid Kungl. biblioteket och originalet till bilden av Birger Mörner finns i Örebro universitetsbiblioteks arkiv.

Materialet på denna webbplats får användas efter överenskommelse med författarna:
Gun Larsson, e-post gun.larsson@raa.se
Fredrik Hultqvist, e-post fredrikhultqvist@yahoo.se
Annette Johansson, e-post annette.johansson@ub.oru.se