Bibliotekstjänster

 

Boka resurser

I biblioteket finns 20 grupprum som kan bokas.
Grupprum U1189 är utrustat med videobandspelare och DVD-spelare. Fjärrkontroller lånas i Informationen. OBS! Den som ska använda den tekniska utrustningen har alltid företräde till rummet även om rummet är bokat av annan person.
På plan 1 i biblioteket samt i Forskningsarkivet på plan 2 finns mikrofilms/ ficheläsare med utskriftsmöjligheter.

Ansökan om lånekort

Studenter aktiverar själv universitetskortet som lånekort via Studentforum (fliken u-kort).
Aktivering kan göras dagen efter registreringen. Universitetskort kan hämtas i bl a biblioteket och i Studentcentrum.

Lärare, forskare, doktorander och övriga anställda vid Örebro universitet fyller i ansökan om lånekort. Kortet hämtas i biblioteket.

Databaserna

Sök artiklar inom ett ämnesområde i databaser tillgängliga vid universitetsbiblioteket. Även sökbart utanför campus.